Overzicht

Vrijwilligers gezocht voor project met straatkinderen

Think Volunteer werkt samen met verschillende stichtingen en vrijwilligers die projecten zijn gestart voor kwetsbare doelgroepen in Indonesië, zoals straatkinderen in Yogyakarta. Alle projecten waarmee Think Volunteer samenwerkt, richten zich op lokale zorgbehoeften. Onderwerpen zijn persoonlijke kracht, persoonlijke ontwikkeling, sociale zorg en het creëren van een betere leefomgeving.

Straatkinderen

Het doel is om deze kinderen kansen te bieden op een betere toekomst en aan hun dromen te werken. Als vrijwilliger ondersteun je bij de voor- en naschoolse opvang van kansarme straatkinderen. De projecten richten zich echter niet alleen op de opvang maar ook op het bieden van educatie en onderdak en structurele precentie; ofwel het voorkomen dat de kinderen opnieuw op straat belanden.

School voor dove kinderen

De onderwijsinstelling begeleidt de kinderen vanaf jonge leeftijd en gebruikt taal als de sleutel tot succes. De kinderen kunnen vanaf  2 jaar naar deze onderwijsinstelling gaan. Op deze school leren de kinderen niet alleen praten, schrijven en lezen. Ze leren ook wiskunde en andere onderwerpen. Bijna alle leeractiviteiten worden gegeven door gebarentaal en liplezen. In deze onderwijsinstelling leren ze ook vaardigheden om zelfstandig te leven.

School voor gehandicapte kinderen

De onderwijsinstelling biedt hulp aan kinderen met meervoudige handicaps die speciale zorg nodig hebben. De meesten van hen zijn doof, doof en blind of doof en visueel gehandicapt. Het doel van de school is om de kinderen vaardigheden te leren om meer onafhankelijk te worden. De school biedt ook 24-uurs opvang voor kinderen die niet langer thuis kunnen wonen.

Wil jij voor 3-5 maanden een project in Yogyakarta helpen? Neem dan direct contact met ons op.